مشخصات جایگاه استادیوم آزادی

 تاریخ بهره برداری: بهمن ماه 1395؛   ظرفیت مخزن سوخت: 45000 لیتر؛   تعداد دیسپنسر: 2 دستگاه دیسپنسر؛ 4 نازل ؛   میانگین فروش روزانه: 20.000 لیتر

آزادی