مشخصات جایگاه وثوقی

 تاریخ بهره برداری: بهمن ماه 1396؛   ظرفیت مخزن سوخت: 45000 لیتر؛   تعداد دیسپنسر: 2 دستگاه دیسپنسر؛ 4 نازل؛   میانگین فروش روزانه: 25.000 لیتر

 

وثوقی خبری