مشخصات جایگاه گلستان

 تاریخ بهره برداری: تیر ماه 1395؛   ظرفیت مخزن سوخت:  45000 لیتر؛    تعداد دیسپنسر: 4 دستگاه دیسپنسر؛ 8 نازل؛    میانگین فروش روزانه: 25.000 لیتر

 

گلستان 1