جایگاه های پتران

 

جایگاه‌های تحت مالکیت پتران :

    1. جایگاه 244 کاروان؛ واقع در شهرک رضویه انتهای خیابان شهید اسکندرلو، جنب پارکینگ پایانه اتوبوسرانی.

     2. جایگاه 228 شهرک امام خمینی؛ انتهای بزرگراه شهید بابایی، شهرک مسکونی امام خمینی (سازمان هوا فضا)

    3.  جایگاه 242 آبشار؛ انتهای بزرگراه شهید همت خیابان اردبیلی؛ نرسیده به منطقه 22 شهرداری، پارکینگ شماره یک پارک آبشار

     4.  جایگاه 243 آزادی؛ شرق ورزشگاه آزادی، داخل پارکینگ مترو جنب جایگاه CNG

    5.  جایگاه 258 کیانشهر؛ بزرگراه بعثت؛ شهرک کیانشهر، خیابان خواجوی کرمانی، جنب ورزشگاه کیانشهر

     6جایگاه 259 چیتگر؛ بزرگراه شهید فهمیده  ورودی فاز غربی چیتگر  بلوار شهید دستواره   

     7. جایگاه 262 وثوقی؛ بزرگراه فتح، میدان شیر پاستوریزه، بلوار الغدیر، انتهای خیابان وثوقی، جنب مخابرات شهید محسنیان

     8. جایگاه 269 فکوری؛ میدان آزادی، جنب پایانه اتوبوسرانی غرب تهران، شهرک شهید فکوری