مشخصات جایگاه شهید رجایی

 

تاریخ بهره برداری: شهریور ماه 1397؛   ظرفیت مخزن سوخت:  45000 لیتر؛   تعداد دیسپنسر: 2 دستگاه دیسپنسر؛ 4 نازل

 

رجایی 2