معرفی شرکت پتران

شرکت سوخت رسانان پتروایرانیان پاک (پتران)، با هدف ایجاد روندی نوین در چرخه تامین سوخت و به عنوان اولین شرکت برند جهت تامین سوخت رسانی‌ (هوایی، دریایی و زمینی) تاسیس گردیده است

این شرکت طی حدود ۲ سال فعالیت خود و با ارتقای استانداردهای ساخت در جهت افزایش سطح رضایتمندی مشتریان، تاکنون در شهرهای تهران، مشهد و یزد اقدام به ساخت و بهره برداری از جایگاه های سوخت تک سکو داشته است

همچنین این شرکت با کسب مجوز از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، برندسازی و تحت پوشش قراردادن جایگاه‌های عرضه سوخت در کشور را در دست اقدام داشته و علاوه بر این توانایی تامین و توزیع سوخت مورد نیاز مصرف کنندگان را خواهد داشت