1.          جایگاه شهید سلطانی در گرگان

2.         جایگاه لاله در رفسنجان

3.         جایگاه شهباز در اشتهارد

4.         جایگاه قمر بنی هاشم در زنجان

5.         جایگاه تعاونی 500 در شیراز

6.         جایگاه بهادر شنبدی در داراب

7.         جایگاه تخت جمشید در فارس

8.         جایگاه سعادت شهر در فارس

9.         جایگاه ارسنجان در فارس

10.        جایگاه باب الحوائج در کرمان

11.        جایگاه درویش در کردستان

12.        جایگاه کلیشاد در اصفهان

13.       جایگاه جهان بهرام در ری