1.                        جایگاه شهید سلطانی در گرگان

2.                        جایگاه لاله در رفسنجان

3.                        قمر بنی هاشم در زنجان

4.                        تعاونی 500 در شیراز

5.                        بهادر شنبدی در داراب

6.                        تخت جمشید در مرودشت

7.                        سعادت شهر در فارس

8.                        ارسنجان در فارس

9.                        باب الحوائج در کرمان

10.                   درویش در کردستان

11.                   کلیشاد در اصفهان

12.                   جهان بهرام در ری

13.                   نور آباد در فارس

14.                   نگین کوهساران در کرمان

15.                   شرفبیانی در کردستان

16.                   شهرداری گرگاب

17.                   پایانه بار ریگی

18.                   نوابخانی در بم

19.                   آراد در کردستان

20.                   اسماعیل بیگی در ایلام

21.                   نیک طبع در شهربابک

22.                   رسالت در شیراز