خدمات کشتیرانی و حمل و نقل دریایی

خدمات کشتیرانی و حمل و نقل دریایی

شرکت پتران به عنوان مجموعه ای با سابقه در بازار سوخت و فرآورده های نفتی به منظور فعالیت در بازار حمل نقل بین المللی و صنعت دریایی مجموعه ای از بهترین امکانات و پرسنل را گردهم آورده است.

و از مجرب ترین پرسنل در این خصوص بهره می برد که با دانش و تجربه مناسب به همراه شناخت مناسب از قوانین و مناسبات بین المللی تجربه ای متفاوت برای صاحبان کالا را ایجاد نموده است.

  لذا با تسلط کامل به حقوق بین الملل، قوانین، دستورالعمل ها، الزامات مالی مورد نیاز    و با شناخت کامل از بنادر ، محدودیت ها و تجهیزات موجود در آن ها با استفاده از مجموعه های طرف قرارداد خود آمادگی جهت ارائه خدمات کشتیرانی و لجستیک دریایی را دارا می باشد.

بخشی از مهمترین خدمات :

1)      حمل و نقل کانتینری

·          حمل کالاهای کانتینری به تمامی بنادر داخلی و خارجی

·          همکاری مستقیم و نزدیک با لاینرها

·          ارائه نرخ های رقابتی برای انواع کالاها

کشتی حمل بار کانتینر

حمل و نقل دریایی

2) حمل و نقل نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی، کالاهای خشک

·         خدمات چارترینگ (اجاره انواع کشتی ها)

ü      نفت خام

ü      انواع فرآورده های نفتی (شامل گازوئیل، بنزین، نفت کوره، نفتا و ...)

ü      فرآورده های پتروشیمی (شامل متانول، حلال ها، اسیدها و ...)

ü      گاز مایع (شامل ال پی جی، بوتادین و ...)

ü      قیر (انواع گرید های قیر صادراتی)

ü      کالاهای خشک (شامل سنگ آهن، سیمان و کلینکر و ...)

·         خدمات مدیرت حمل و عملیات کشتی ها

o         مانیتورینگ شبانه روزی و هدایت ناوگان

o         مدیریت خدمه و تامین تمامی نیاز های کشتی ها

3)                        تامین سوخت کشتی ها در بنادر داخلی و تمامی بنادر جهانی

4)                         مدیریت کشتی ها

·          مدیریت عملیاتی انواع کشتی ها مطابق با قوانین و دستورالعمل های بین المللی

5)                         خدمات مشاوره ای

·          مشاوره حقوقی در خصوص حمل و نقل بین المللی و حقوق دریایی

·          مشاوره در خصوص حمل کالا و اجاره و خرید انواع کشتی ها

Oil/Chemical Carriage

PetranLogesticSolution

6)                          خدمات بیمه بار و کشتی ها

·          ارائه خدمات بیمه برای انواع کالاهای وارداتی و صادراتی

·          ارائه خدمات بیمه برای انواع شناورها و کشتی های داخلی و خارجی

7)                         ارائه خدمات نمایندگی در بنادر از طریق شرکتهای طرف قرارداد خود