احداث جایگاه‌های بخش خصوصی

 

مطابق با دستورالعمل اجرایی از سوی وزیر نفت به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، و به منظور بهبود کیفیت ارائه خدمات در جایگاه‌های سوخت از سال 95 احداث و بهره برداری جایگاه‌ها در کل کشور تنها از طریق شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع (برند) امکان پذیر می‌باشد. 

در این راستا شرکت پتران پذیرای متقاضیان زیادی از سراسر کشور بوده و طی درخواست متقاضیان بررسی پرونده ها در دست اقدام قرار می‌گیرد.