ناوگان حمل و نقل جاده ای

ناوگان حمل و نقل جاده ای، خوراک واحدهای پایین دستی

برای نخستین بار در کشور، شرکت پتران طی یک پروژه مشارکتی، با تامین تریلرها و تانکرهای ویژه نسبت به راه اندازی ناوگان احتصاصی حمل " گاز فشرده اتان " اقدام نموده و در حال حاضر ناوگان مذکور از مبدا کنگان به پتروشیمی امیر کبیر فعال می باشد.

در فاز بعدی، ساخت تجهیزات و راه اندازی ناوگان حمل " گاز مایع اتان " نیز در دستور کار قرار دارد.

با توجه به تاثیر قابل توجه ناوگان جاده ای در عرضه محصولات تولیدی و انتقال آن به مبادی صادراتی، شرکت پتران آمادگی خدمات ذیل را دارد :

·        مدیریت و جذب ناوگان جاده ای خود مالک و شرکتی با رعایت رفتار تشکل های موجود حمل هر محصول و جذب سرمایه گذاری مناسب در این خصوص

·        ایجاد ایستگاههای انتقال مواد نفتی در مرزهای خروجی با هدف تسریع و تسهیل امر صادرات و کسب سهم ناوگان حمل و نقل

حمل و نقل زمینی سوخت