مشخصات جایگاه شهرک عقاب

تاریخ بهره برداری:  فروردین ماه 1397؛   ظرفیت مخزن سوخت:  45000 لیتر؛   تعداد دیسپنسر: 3 دستگاه دیسپنسر با 6 نازل؛    میانگین فروش روزانه: 10000 لیتر

 

جایگاه شهرک عقاب